Değerli TAFA Ailesi,

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (THY Uçuş Akademisi - TAFA), genel
havacılık uçuş operasyonu, eğitim, havalimanı işletme ve sürekli uçuşa elverişliliğin yönetimi
faaliyetlerini yürüten ve büyümeye devam eden bir kurumdur. Başarılarımızı, siz çalışanlarımızın
göstermiş olduğu aidiyet, performans, üstün ahlak ve kararlılığa borçluyuz. Bu başarı bizlere aynı
zamanda endüstrinin yenilikçi önderi olma yolunda büyük bir sorumluluk da yüklemektedir.

Sürdürülebilir bir operasyonun özünü, müşteri memnuniyeti sağlamanın yanı sıra, emniyete verilen
önem ve öncelik belirler. Yönetimimiz, bu gerçeğin ışığında, emniyet ve kaliteyi sürekli olarak
iyileştirmeyi sağlayacak her türlü girişimi çekincesiz olarak gerçekleştirir ve destekler.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalardan biri de, yönetimin tüm kademelerinde topyekün
desteklenen Emniyet Bildirim (Raporlama) Sistemidir (SRS). Potansiyel emniyet tehditleri ve kurum
içi emniyet zafiyetlerine ilişkin kritik bilgilerin saptanması, derlenmesi ve paylaşılmasını sağlayan
Emniyet Raporlama Sistemi’nin kurumsal emniyete katkısı, ancak etkin katılımınızla mümkün
olacaktır.

Emniyet Bildirim (Raporlama) Sistemi, bireysel suçlamalar yerine çalışma sisteminin iyileştirilmesini
amaçlar ve bunu sağlamak için “Adil Kültür” yaklaşımını esas alır. Prensip olarak adil kültür ortamında
rapor veren hakkında idari ya da cezai işlem yapılmaz. Ancak bu koruma, kurumsal emniyeti
koruyabilmek için; aldırmaz davranış, bilinçli ihlal ve kural dışılığı alışkanlık haline getirme
durumlarında uygulanmaz.

Emniyet, her TAFA çalışanının temel sorumluluğudur. Emniyette eş sesli bir kurum olmayı
sürdürebilmek için, siz çalışanlarımız emniyet raporlama sürecine etkin biçimde dahil olmalı ve katkı
sağlamalısınız.

Yönetimin emniyete ilişkin kararlılığının yanı sıra, TAFA ailesinin her bir çalışanının da bu konuya
duyarlılık, heves, adanmışlık ve sorumluluk bilinciyle yaklaşacağına inanıyorum.
Emniyetli çalışmalar dilerim.

 

Dr. İbrahim Zeki AKYURT

Genel Müdür