Kursun Amacı :

MCC(A) Uçuş Ekibi İşbirliği kursunun amacı; uçuşun tüm aşamalarında normal, anormal ve emercensi durumlarda en etkin karar vermeyi, iletişimi, görev dağılımını, kontrol listelerinin kullanımını, karşılıklı gözetimi, ekip çalışmasını kapsamaktır. MCC eğitimi çoklu ekip uçaklarında uygulanmak üzere teknik olmayan bileşenleri geliştirmeyi sağlar.

Kursun İçeriği:

1-) Teorik Eğitim Safhası :

Uçuş Ekibi İşbirliği teori eğitimi 25:00 saati kapsamaktadır.

2-) Uçuş Eğitim Safhası:

Uçuş Ekibi İşbirliği uçuş eğitimi 20:00 saati kapsamaktadır.